< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 
 
All Post(s)
ä»à·ÕèÂǻҡªèͧ [5042/0] 
ä»à·ÕèÂǻҡªèͧ

Çѹ¹Õé ¾Ò¹éͧÁÒªä»à·ÕèÂǻҡªèͧ à»ç¹¤ÃÑé§áá·Õè¨Ð¾Òä»à¨Í¡Ð Åاæ»éÒæ ¤Ø³¹éҤسÍÒ..ºÃôÒà¾×è͹à¡èҢͧÁèÒÁêÒ (à¾×è͹ÊÁÑÂàÃÕ¹ Á.»ÅÒÂ)..

件֧·Õè¾Ñ¡·Õè¿ÒÇìà·è¹·ÃÕà ÊÍÃì·..¡çäÁèÁÕÍÐäùèÒʹã¨..àžè¹éͧÁÒª..ä»à·ÕèÂÇàÅÒÐá¶Çæ¹Ñé¹..

àÅÂä»à¨Í..·Õè¹ÕèàÅ äÃè·Í§ÊÁºÙó¤ÅѺ..áÎèæ..ÃÙé§Õé¨Í§·Õè¾Ñ¡·Õè¹Õè´Õ¡ÇèÒ..ÍÔÍÔ..

 

¹ 05 .. 2551 17:25:49
ѧդ鹵