< ѹҤ 2560  
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
All Post(s)
¹ÑºË¹Öè§ÍÕ¡·Õ. [2987/0] 
¹ÑºË¹Öè§ÍÕ¡·Õ.

 

 

              ·Õè¨ÃÔ§áÅéǹѺ¨Ò¡Çѹ¹Ñé¹·ÕèµÑ´ÊԹ㨡ѺµÑÇàͧà§Õº æ

ÇèÒ¨ÐàÅÔ¡ãªéª×è͹Õé¡ÑººÑ¹·Ö¡¢Í§µÑÇàͧ«Ð·Õ

à¾ÃÒÐäÁèÍÂÒ¡ãËéÁÕ sometime in my mind ËÅÒ æ àÅèÁ...

¡çàŵѴã¨ÅзÔ駷ءÍÂèÒ§àÍÒäÇé¢éÒ§ËÅѧ áÅéǨҡ¹Ñ鹡ç¡éÒÇà´Ô¹àÃ×èÍÂ æ µÒÁ·Ò§

·Ô駺ѹ·Ö¡àÅèÁà¡èÒäÇéà¾Õ§¤ÇÒÁ·Ã§¨Óã¹ã¨

 

              Çѹ¹Õé....¡Ñº·Õè¹Õè

 

Áѹ·ÓãËéʹ㨷Õè¨ÐÅͧ¹ÑºË¹Öè§ÍÕ¡«Ñ¡·ÕäÁèä´é

¡çÅͧ´ÙËÅСѹ¹Ð ÇèÒ¨Ðà»ç¹Âѧä§

¡ÑºµÃ§¹Õé

 

 

 

 

take care ¤Ð

 

¤Ø³ÃØè§

 

¹ 01 .. 2550 17:16:50
ѧդ鹵