< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
Ê觷éÒÂÇѹËÂØ´ [10104/5]
á¹Ð¹ÓµÑÇ [130/4]Ê觷éÒÂÇѹËÂØ´

¾ÃØ觹Õéµéͧµ×è¹áµèàªéÒä»·Ó§Ò¹¡Ñ¹ÍÕ¡áÅéÇ Âѧ§Ñ¡ÒÃìµÙ¹¨Ð¹Í¹¡ÅÒ§Çѹà¼×è͹ФÃéÒº µÍ¹¹Õé»éҢͧ¡ÒÃìµÙ¹¡ÓÅѧÁջѭËÒÇèÒÍѾâËÅ´ÃÙ»äÁè¤èÍÂä´éµéͧ·Ó§ÑªèÇÂá¹Ð¹Ó»éÒµÙ¹·Õ¹Ð¤ÃéÒº ¢Íº¤Ø³ÎѺ

¹ 22 .. 2550 04:55:59
 5 鹵
ËÇÑ´´Õ¤èÐ ÂÔ¹´Õ·Õèä´éÃÙé¨Ñ¡¹Ð¤Ð àÍÒÇÔ¸ÕãÊèÃÙ»ÁÒ½Ò¡Åͧä»ÍèÒ¹´Ù¹Ð¤Ð à¼×èͨÐà»ç¹»ÃÐ⪹ì¤èÐ

http://www.diarylove.com/noo_noo/index.php?datestamp=20070609&thisday=1&dfMonth=6&dfYear=2007
˹٠áÁè¹éͧÍÙë
22 .. 2550 07:30:22
µÍ¹¹Õéà¤éÒ¡çÍÂÙè·Õè·Ó§Ò¹áÅéÇÅèСÒÃìµÙ¹ µÑÇàͧ¹Í¹àÂÍÐ æ ¹Ð¨Ðä´éâµàÃçÇ æ
POO
22 .. 2550 15:58:31
ÂÔ¹´Õ·Õèä´éÃÙé¨Ñ¡¤Ñº ¹éͧ¡ÒÃìµÙ¹ ÁÒà¢Õ¹ºèÍÂæ ¹êÒ
ÀÒ¤Ô¹ Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
22 .. 2550 21:25:24
ÃèÇÁÂÔ¹´Õ·Õèä´éÃÙé¨Ñ¡ ¡Ñº¹éͧ¡ÒÃìµÙ¹´éǤ¹¨éÒ
µØ맵Ôë§
23 .. 2550 05:53:36
à¡ÕèÂǡѺ¡ÒôÒǹìâËÅ´ ÍѾâËÅ´ÃÙ»

¢ÍàÇÅÒ¤Ô´ãËéà»ç¹ÅӴѺ¢Ñ鹵͹§èÒÂæ¡è͹¹Ð¤Ð

áÅéǨÐÁÒàÂÕèÂÁÍÕ¡¨éÒ
µØ맵Ôë§
23 .. 2550 05:57:26