à©Âæ

Çѹ¹Õé·Ó§Ò¹¤ÃÖè§Çѹ ä´éà¨Í˹éҤسµÍ¹ÍÂÙèÍÍ¿¿ÔÈ ¤Ø¡ѹàÅ硹éÍÂàÃ×èͧ§Ò¹ áµè¤Ø³¡çÂѧ¶ÒÁ¹Í¡àÃ×èͧ¹Ô´Ë¹èÒ "àªéÒ¹ÕéÁÒ·Ó§Ò¹½¹µ¡ÁÑéÂ"  ÊÒÂæ ¤Ø³à¢éÒÁÒã¹ÍÍ¿¿ÔÈ ÁÒÍèҹ˹ѧÊ×;ÔÁ¾ì ¤ØÂàÅ蹹Դ˹èÍ áÅéÇ¡çÍÍ¡ä»

àÎéÍ Çѹ¹ÕéàÃÒ¨Ðä´éÍÂÙè´éÇ¡ѹÁÑé¹éÒ ¡ç¤Ø³à¢éÒ Duty ¹Õè¹Ò

¹ 26 .. 2547 22:23:47
ѧդ鹵
< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
à©Âæ [11693/0]