à©Âæ

Çѹ¹Õé·Ó§Ò¹¤ÃÖè§Çѹ ä´éà¨Í˹éҤسµÍ¹ÍÂÙèÍÍ¿¿ÔÈ ¤Ø¡ѹàÅ硹éÍÂàÃ×èͧ§Ò¹ áµè¤Ø³¡çÂѧ¶ÒÁ¹Í¡àÃ×èͧ¹Ô´Ë¹èÒ "àªéÒ¹ÕéÁÒ·Ó§Ò¹½¹µ¡ÁÑéÂ"  ÊÒÂæ ¤Ø³à¢éÒÁÒã¹ÍÍ¿¿ÔÈ ÁÒÍèҹ˹ѧÊ×;ÔÁ¾ì ¤ØÂàÅ蹹Դ˹èÍ áÅéÇ¡çÍÍ¡ä»

àÎéÍ Çѹ¹ÕéàÃÒ¨Ðä´éÍÂÙè´éÇ¡ѹÁÑé¹éÒ ¡ç¤Ø³à¢éÒ Duty ¹Õè¹Ò

¹ 26 .. 2547 22:23:47
ѧդ鹵
< ѹҤ 2560  
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
All Post(s)
à©Âæ [11438/0]