< չҤ 2551 >
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
All Post(s)
¤Ø³ËÁͺ͡ÇèÒ NJµÑÇàËÅ×ͧ !!! [5356/7]
NJ ¡ÅѺºéÒ¹¡Ñ¹à¶ÍÐ [219/3]
´.ª.´Õ¾ÃéÍÁ Êѧá¡éÇ (NJ) [210/5]
»°Áº· (µÑé§áµèÇѹáá·ÕèÃÙéÇèÒáÁèÁÕNJ ¨¹¤ÅÍ´NJÍÍ¡ÁÒ) [221/5]
ºÑ¹·Ö¡»ÃÐʺ¡Òóì ÃÐËÇèÒ§áÁèáÅÐNJ [197/6]ºÑ¹·Ö¡»ÃÐʺ¡Òóì ÃÐËÇèÒ§áÁèáÅÐNJ

NJ¨ëÒ µÍ¹¹Õé˹ÙÍÍ¡ÁÒ¨Ò¡·éͧáÁèä´é 5 à´×͹ ¡ÑºÍÕ¡ 5 ÇѹáÅéǹШêÐ ¢Íâ·É·Õ¹Ð ¤ÇÒÁ¨ÃÔ§áÁè¹èÒ¨ÐàÃÔèÁà¢Õ¹ºÑ¹·Ö¡¹ÕéµÑé§áµèÇѹáá·ÕèáÁèÃÙéÇèÒáÁè¡ÓÅѧ¨ÐÁÕ˹٠à¾×èÍ·Õè¤ÇÒÁ·Ã§¨ÓµèÒ§æËÇèÒ§àÃÒ¨Ðä´é¶Ù¡ºÑ¹·Ö¡áÅжèÒ·ʹä»ÊÙè˹ÙàÁ×èÍ˹ÙÍèҹ˹ѧÊ×Íä´é áµèáÅéÇ......áÁè¡çäÁèÃÙéÁÑÇáµèä»·ÓÍÐäÃÍÂÙè ÁÒÃÙéµÑÇÍÕ¡·Õ ¡ç¼èÒ¹ä» 5 à´×͹¡ÇèÒáÅéÇ (àÃçǨÃÔ§æà¹ÍÐ NJ ÇèÒÁÑé ) áµè¡çäÁèà»ç¹äà àÃÔèÁµé¹Çѹ¹ÕéÂѧ´Õ¡ÇèÒäÁèä´éàÃÔèÁàÅÂ

äÁèá¹è¹Ð àÁ×èÍÇѹàÇÅÒÅèǧàÅÂä» ÍÕ¡«Ñ¡20ÃÖ30»Õ àÁ×èÍ˹Ùä´éÍèÒ¹ºÑ¹·Ö¡¹Õé ˹ÙÍÒ¨¨ÐÃÑ¡áÁèÁÒ¡¢Öé¹ ÃÖÇèÒÁÒ¡ÍÂèÒ§·Õè˹ÙäÁèà¤Â¤Ô´àÅÂÇèÒ ¨ÐÃÑ¡áÁèä´éÁÒ¡¢¹Ò´¹ÕéÁÒ¡è͹àÅ¡çä´é ¨ÃÔ§ÁÑé¨êÐ (áÁèNJ ¹Õè à¢éÒ¢éÒ§µÑÇàͧ¨ÃÔ§æà¹ÍÐ ÇèÒÁÑéÂ)

 

                                  

                                  (15 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2550 : 1à´×͹¡è͹¤ÅÍ´ NJ) 

NJ¨ëÒ áÁèÃѡ˹٨ѧ

áÁèá¹¹

 

 

 

                                                                   

 

                                                                                          

¹ 25 .. 2551 09:57:51
 6 鹵
ÂÔ¹´Õµé͹ÃѺÊÙè¤Ãͺ¤ÃÑÇä´Ï àÅÔ¿¤èÐ

¹éͧ NJ ÃÑ¡¤Ø³áÁè·Õè«Ùê´ÍÂÙèáÅéǤèÐ
áÁè¹éͧà´×͹ Photobucket
25 .. 2551 10:38:01
ÁÒÁêÐ ÁÒà»ç¹¤Ãͺ¤ÃÑÇä´àÅÔ¿¡Ñ¹¤èÐ

~ying~
  25 .. 2551 13:35:38
ÂÔ¹´Õµé͹ÃѺÊÙèä´àÅÔ¿¨éÒ ¤Ãͺ¤ÃÑǹéͧ NJ
áÁè¾ÅÍÂ
25 .. 2551 14:14:17
äÁèÊÒ¤ÃѺ

ÂÔ¹´Õµé͹ÃѺ¤Ø³áÁèãËÁèÍÕ¡¤¹¤ÃѺ
nutshio
25 .. 2551 23:13:06
ÂÔ¹´Õµé͹ÃѺáÁè¹éͧ NJ ¹Ð¤Ð...

áÅéÇà¢éÒÁÒàÅèÒàÃ×èͧ¹éͧ NJ ºèÍÂ æ ¹êÒ...¨ÐÃÍÍèÒ¹¤èÐ...
µØꡤèÐ
26 .. 2551 10:48:58
ÂÔ¹´Õµé͹ÃѺ´éǤ¹¤èÐ
brutus
23 .. 2551 22:58:19