< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
' à¢é¢ÇÒ§¤Åͧ [2789/2]
à´Òлҡ [176/2]
Çѹà´ç¡ [232/4]
¶¹Ñ´«éÒ ¶¹Ñ´¢ÇÒ [331/13]
¡ÇÒ§µØé§à¡àà [236/2]
¡ÇÒ§µØé§ ä´ÍÒÃÕè [228/1]' à¢é¢ÇÒ§¤Åͧ

à»ç¹ÍÒ·ÔµÂìÁÒáÅéÇ·Õè¡ÇÒ§µØ駪ͺàÅè¹àÍÒ¼éÒËèÁÁһԴ˹éÒ ÍÒ¡ÒÃÍÁÁ×Í¡ç¾ÅÍÂËÒÂä»´éÇ äÁèªÍºÍÁáÅéÇ ÃÖÇèÒÁբͧàÅè¹ãËÁè·Õè·Óä´é¡çäÁèÃÙé ÍÔÍÔ....

¡ÅÒ§¤×¹¡çà»ç¹¡ÅÒ§¤×¹ÊÔ¹Ð

¡ÅÒ§Çѹ¡çÊèǹ¡ÅÒ§Çѹà¹ÍÐ

¨Ðá¡áÂÐä´éËÃ×ÍäÁè ¡ç·ÓãËé¡Òù͹µÍ¹¡ÅÒ§¤×¹¢Í§¡ÇÒ§µØ駹ҹÂÒÇ¢Öé¹ àÁ×èͤ׹¹Õé 5 ªÑèÇâÁ§ÃÇ´àÅ à¡è§ÁÒ¡æ àÅ á¶ÁÁÕ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§à¡Ô´¢Öé¹  ¡ÇÒ§µØ駹͹´Ôé¹áËÐ......¤Ø³áÁèµ×è¹¢Öé¹ÁÒµ¡ã¨àÅ àÃҹ͹¤Ùè¡Ñ¹´ÕÍÂÙè µÕ 2 à·èÒ¹Ñé¹áËÅÐ ¡ÇÒ§µØé§àÍë Áҹ͹¢ÇÒ§à»ç¹¨ÃÐà¢é¢ÇÒ§¤ÅͧàËÁ×͹¤Ø³µÒàÅÂÅÙ¡

 

 

 

¹ 23 .. 2550 23:08:31
 2 鹵
¾Ñ²¹Ò¡ÒÃÍÕ¡¢Ñ鹹ШêÐ
p'toonna
24 .. 2550 23:06:33
¹éͧ¡ÇÒ§µØ駵Ô駹͹¡Ã¹´éÇÂÃÖà»èÒ¨éÐ
»éҤйéÒ
26 .. 2550 22:16:04