< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 
 
All Post(s)
coming back àÃçÇæ¹Õé [9454/3]
..The last page of my diary..ºÒ§ÊÔè§àËÁÒÐá¤èà¡çºäÇéã¹ã¨ [875/9] 
coming back àÃçÇæ¹Õé

¡ÅѺÁÒ¾ÃéÍÁÃÙ»â©ÁãËÁè àÃçÇæ¹Õé

¹ 10 .. 2551 13:25:12
 3 鹵
áÅéǨÐÃʹٹФÐ...
µØꡤèÐ Photobucket
10 .. 2551 13:50:45
¡ÅѺ仴Ùä´ÍÒÃÕèµÍ¹¡è͹ ...

ãªè¹éͧ joby ¹Ã.·Ø¹¡º·. ·ÕèµÍ¹¹ÕéÍÂÙè B777 »èÒÇÍèÐ??
àÍë (aeandpop)
11 .. 2551 12:20:07
â·É·Õ ... â¾Êä»áÅéǹ֡ä´éÃÙéÊÖ¡¤¹¹Ñé¹ ¨Ðª×èÍ jofy ¹Ð ...

ª×èͤÅéÒ¡ѹ àÅÂÊѺʹ ¨Ó¼Ô´ä»Ë¹èÍÂ

^^"ÇèÒáµè·ÓäÁÍÍ¡¨Ò¡Ç§¡ÒÃáÅéÇÍèШêÐ ...

¾Õè¡Ð¾Õè»êÍ» ¡çÂѧµÔ´»Õ¡ºÔ¹¡Ñ¹Çè͹àËÁ×͹à´ÔÁáËÅШêÐ

à»ç¹áÍÃì¡Õè ¡Ðʨêǵà²èÒ ä»áÅéÇà¹ÕèÂ

áËÐ áËÐ

àÍë (aeandpop)
14 .. 2551 01:48:45