< ѹҤ 2560  
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
All Post(s)
¡ÅѺ¨Ò¡ªÐàÁÒ [7213/0]
[145/0] 
¡ÅѺ¨Ò¡ªÐàÁÒ

ÅÑê¹ ÅÒ ÅÒ... Çѹ¹Õéà¾Ô觡ÅѺ¨Ò¡à·ÕèÂǪÐàÁҡѺà¾×è͹ªØÁ¹ØÁ 仡ѹ12¤¹ ʹء´Õ µÅ¡ ÅÒÁ¡ ÊѺ»Ð´¹ ÎÒᵡ ËÅѧ¨Ò¡äÁèä´éµÅ¡ÍÂèÒ§¹ÕéÁÒáʹ¹Ò¹ ÃÙéÊÖ¡ÇèÒä´é¾Ñ¡¼è͹ÍÂèÒ§àµçÁ (ÃÖ»èÒÇ) µÍ¹¹ÕéÍÂÙè·Õè¤Í¹â´  ¡ÓÅѧµÑ´ÊÔ¹ã¨ÇèҨЫ×éÍ notebook µÑé§ 2 ËÁ×è¹á¹èÐ àÎéÍ..... à¾ÃÒÐ àÊÒÃìâ¹é¹¡ç¨ÐºÔ¹ä» NZ áÅéǹР仵ÒÁ¤ÇÒÁ½Ñ¹·ÕèÁÕÁÒ¹Ò¹ 

·Ó§Ò¹ÇѹÊØ´·éÒÂàÁ×è;ÐËÑ´·Õè¼èÒ¹ÁÒ ÊºÒÂã¨ÍÂèÒ§ºÍ¡äÁè¶Ù¡ ¡çÁÕÃÙéÊÖ¡ã¨ËÒºéÒ§ ·ÕèäÁèä´é·Ó§Ò¹áÅéÇ  áµè´Õ㨫ÐÁÒ¡¡ÇèÒ à¢ç´áÅéÇÅèÐ ºÃÔÉÑ·¤¹ä·Â  ¶Ö§à¾×è͹æ·ÕèMPE¡ç´Õ¹Ð áµèÁѹÂѧäÁèãªè ÃÙéÊÖ¡ÇèÒäÁèä´é¨Ãԧ㨵è͡ѹ«Ñ¡à·èÒäËÃè  â´Â੾ÒоÕèÃѵ¹ì·ÕèªÇ¹àÃÒà¢éÒÁÒ·Ó§Ò¹·Õè¹Õè (1¡.Â.49-5àÁ.Â.50) µÑé§7à´×͹¡ÇèÒ 

¾ÃØ觹Õéµéͧ¨Ñ´¡ÒøØÃÐãËéàÂÍзÕèÊØ´ ·Ó¿Ñ¹  «×éͧ͢ÃéÒ¹à¨êàÅé§ «×éͤ͹ᷤàŹÊì+´Ô¡ªÑ¹¹ÒÃÕ

àÂé......

¹ 08 .. 2550 22:40:33
ѧդ鹵