¢Õé¹éÍÂ㨠¹ÕèáËÅСÙ!!!!!!

µÔ´à¡Á! »Ñ­ËÒàÂÒǪ¹áÅÐÇÑÂÃØè¹ä·Â

áµè·ÓäÁµÕë¹é͵éͧµÔ´à¡ÁµÒÁ¤¹Í×è¹à¤éÒ´éÇÂ

¼ÙéªÒÂà»ç¹ÍÂèÒ§¹Õé·Ø¡¤¹àÅÂÃÖä§

àÃÔèÁàº×è͵Õë¹éÍÂáÅéǹРâ·Ãä»ËÒ¡çºÍ¡àÅè¹à¡ÁÍÂÙè

¶ÒÁÇèÒ¤ØÂä´éäËÁ¡éäÁèä´é 

à¤éÒÍÂÒ¡ä´éµÕë¹éͤ¹à´ÔÁ¹Ð à¤éÒ¢Õéá à¤éÒ¢Õé¹éÍÂ㨠à¤éÒÁÒ¹¡éá¤èà´ç¡ÇØè¹ÇÒ à¤éÒÃÙé

à¤éÒÍÂÒ¡ãËéµÕë¹éͺ͡ÃÑ¡à¤éÒ«Ñ¡¤Ó¹Ð

 

à¤éÒÍÂÒ¡ä´éÂÔ¹¤Ó¹Ñ鹨ҡµÕë¹é͹Ð

¹ 20 .. 2552 18:37:29
ѧդ鹵
< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
¢Õé¹éÍÂ㨠¹ÕèáËÅСÙ!!!!!! [2016/0]