< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
àÃ×èͧ¢Í§¤ÇÒÁÊѺʹ [5245/0] 
àÃ×èͧ¢Í§¤ÇÒÁÊѺʹ

§§¨Ñ§O_o  ¡ÑºªÕÇÔµ¢Í§µÑÇàͧ㹵͹¹Õé  äÁèÃÙé¨Ð·Ó䧴ՠ ÁÕàÃ×èͧµèÒ§æ ãËéµéͧ¤Ô´ÁÒ¡ÁÒ  ¨¹¹Í¹äÁèËÅѺ

áµèÅÐàÃ×èͧ·Õèµéͧ¤Ô´äÁèÃÙéÍÐäùѡ  ·Ñé§àÃ×èͧ¢Í§µÑÇàͧ  áÅÐàÃ×èͧ¤¹Í×è¹ (¹Õè´Ô·ÕèáÂèäÁèÃÙé¨ÐàÍÒÁÒ¤Ô´·ÓäÁäÁèãªèàÃ×èͧàÅÂ) 

¨Ð·ÓÍÂèÒ§äö֧¨ÐàÅÔ¡¹ÔÊÑ·Õè¤Ô´ÁÒ¡ä´éàÊÕ·չÐ

à¤ÃÕ´¨Ñ§ÍèÐ

 

¹ 03 .. 2550 15:43:54
ѧդ鹵