< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
¾Ò˹Ùä»·Ò¹¢éÒÇ [2516/0]
happy birthday 1st Year [143/1]¾Ò˹Ùä»·Ò¹¢éÒÇ

203.150.224.157/musicart//newmusicstation/natan_1/talagubter.swf""> 203.150.224.157/musicart//newmusicstation/natan_1/talagubter.swf"" quality=high bgcolor=#ffffff WIDTH=1 HEIGHT=1 TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">

 

 

 

Çѹ¹Õé áÁèÍÂÒ¡·Ò¹¢éÒǹ͡ºéÒ¹ÍèÐ

 

àÅÂàʹÍÇèÒä»·Ò¹¢éÒÇ·Õè ·Õè ¾èÍ¡ÐáÁèáµè§§Ò¹¡Ñ¹´Õ¡ÇèÒà¹ÍÐ

 

à¾ÃÒÐ ¹éͧËÁÔ§ÂѧäÁèà¤Âä»  ¨Ðä´éä»ÃÓÅÖ¡¤ÇÒÁËÅѧ¡Ñ¹

 

·Õè purimas beach hotel

 

ÊÑè§ÍÒËÒÃÁÒ·Ò¹ ÁÕËèÍËÁ¡·ÐàÅ   µéÁÂÓ·ÐàÅ  ä¢èà¨ÕÂǻ٠áÅСçᡧ¨×´ÊÓËÃѺ˹Ù

 

Êèǹ¢Í§ËÇÒ¹ÍÃèÍÂÁÒ¡æ  äÍÈ¡ÃÕÁ ÇÒ¹ÔÅÅÒ ¡Ð à¤Ã»¼ÅäÁé

 

áËÐæäÁèä´é¶èÒÂÃÙ»ÁÒ à¾ÃÒÐËÔÇàÅ·ҹËÁ´àÅÂ

 

äÇéÃͺ˹éҨеéͧà¡çºÃÙ»äÇé´éÇÂÍèÐ

 

 23/10/48

 

¹ 08 .. 2548 16:03:42
ѧդ鹵