¡ÅѺÁÒÍѾáÅéÇ.........¤Ô´¶Ö§¨Ñ§àÅÂ

 

 

@(^V^)@......ÊÇÑÊ´Õ¤ÃéÒà¾×è͹ææ

*****************************

..ʺÒ´աѹËÃ×Í»èÒǹÕé !.......äÁèä´éà¨Í¡Ñ¹µÑ駹ҹ

...¤Ô´¶Ö§¡Ñ¹ºéÒ§»Ð¹Õé...

..·Ô¾¤Ô´¶Ö§à¾×è͹ææ·Ø¡¤¹àÅÂ....ÍÂÒ¡¨Ð¡ÅѺÁÒà¢Õ¹

ä´ÍÒÃÕèµèÍáµè¡çäÁèÁÕàÇÅÒÇèÒ§àÅÂ....àÍÒäÇéÇѹä˹·Õè·Ô¾ÇèÒ§

·Ô¾¡ç¨Ðà¢Õ¹ÁÒËÒ....à¾×è͹ææ¹Ð¤èÐ.....................

¶éÒà¾×è͹椹ä˹ÍÂÒ¡ÁҴټŧҹ¡çà¢éÒÁÒ´Ù..........

àÇ纹Õé¡è͹ãËéËÒ¤Դ¶Ö§¡Ñ¹.......................

 ¾Ç¡àÃÒ¨ÐãªéµÑÇÂèÍÇèÒR.M.K.¡Ñ¹¹Ð¤èÐ

 

¶éÒã¤ÃÍÂÒ¡µÔ´µÒÁ¼Å§Ò¹¢Í§·Ô¾áÅÐà¾×è͹æ¡çà¢éÒÁÒªÁä´é·Õè¹Õé¹Ð¤èÐ

 

 http://my.dek-d.com/-MINIART-/

 

 

 (v_v)!!  : ¹ÒÁ»Ò¡¡Ò...·Ô¾...

    : µéͧ¢ÍµÑÇä»áÅéǹÐ....ºÒÂáÅéǾº¡Ñ¹ãËÁè¹Ð

 (-_-)* : ÃÑ¡áÅФԴ¶Ö§à¾×è͹æàÊÁ͹ШØê¿ææ

¹ 19 .. 2551 12:59:08
 1 鹵
¡ÅѺáÅéǤÔÇèÒËÒä»ä˹µÑ駹ҹ
àºÊ
20 .. 2551 02:39:21
< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
¡ÅѺÁÒÍѾáÅéÇ.........¤Ô´¶Ö§¨Ñ§àÅ [36593/1]
ÀÒ¾·ÕèàÃÒÇÒ´ [4239/10]
T.P.Y.©ºÑº2 [464/4]
¨ºÁ.3áÅéÇT.P.Y. [714/5]
o_·Ó¹Ò¹ÔÊÑÂ_o [603/6]
¡Å͹´Õæ......¨éÒ [883/3]
»ÕãËÁèáÅéǤÃéÒ........... [541/7]
Ẻ·Ó¹Ò¹ÔÊÑÂ...ÍÔÍÔ... [557/6]