< ѹҤ 2560  
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
All Post(s)
à»Ô´µÑÇä´ÍÐÃÕè [1986/2]à»Ô´µÑÇä´ÍÐÃÕè
äÁèà¤Â¤Ô´ÇèÒ¨ÐÁÒ¹Ñ觺ѹ·ÖÕ¡àÃ×èͧÃÒǢͧµÑÇàͧ ÍÂÙè¡çÍÂÙèä»Çѹ æ ¼èÒ¹áÅéÇ¡ç¼èÒ¹àÅÂä» µÑé§áµèÁÕ¤ÇÒÁà»ÅÕè¹á»Å§ã¹ªÕÇÔµà¡Ô´¢Ö鹤ÃÑéѧ˹Ö觫Öè§à»ç¹¤ÇÒÁ·Ã§¨Ó·Õè¤ÇÃà¡çºäÇé¡çàŤԴ·Õè¨ÐàÃÔèÁºÑ¹·Ö¡ÊÔè§ãËÁè æ ·Õèà¡Ô´¢Öé¹ÁÒ à¾ÃÒÐÍÐäùÐàËÃÍ ..¡çà¾ÃÒСÓÅѧ¨ÐÁÕÍÕ¡ªÕÇԵ˹Öè§à¡Ô´¢Ö鹨ҡµÑÇàÃÒ¹Ð«Ô ...
¹ 24 .. 2552 01:11:23
 2 鹵
ÂÔ¹´Õ·Õèä´éÃÙé¨Ñ´¤èÐ

à´ÕëÂǨеÒÁÍèÒ¹¹Ð¤Ð
¹Ô´Ë¹Öè§
24 .. 2552 08:43:21
ÂÔ¹´Õµé͹ÃѺÊÙèä´àÅÔ¿ ¤ÃѺ»ëÁ
Photobucket
¾è͹éͧäÍ«ì
25 .. 2552 10:25:49