à˹×èͨѧàÅÂÇѹ¹Õé

à˹×èͨѧàÅÂÇѹ¹Õé à¾ÃÒÐÇѹ¹ÕéÁÕÃѺ¹éͧ·Õ褳РàÅÂäÁè¤èÍÂä´é¤Ø¡ѹà·èÒäÃàÅ ¡çÁÑÇáµèÂØè§æ ¤§äÁèâ¡Ã¸¡Ñ¹ãªèäËÁ ¶Ö§áÁéÇѹ¹ÕéàÃÒ¨Ðä´é¤Ø¡ѹ¹éÍÂáµèÂѧ䧡çÂѧàËÁ×͹à´ÔÁ¹Ð ¹Õè¡çËéÒ·ØèÁ¡ÇèÒáÅéÇ à¢Ò¢Íä»ÍÒº¹éÓ¡è͹¹Ð à´ÕëÂÇà¢Ò¡ç¹Í¹áÅéÇáËÅÐ â¤Ãµ§èǧàÅÂÇѹ¹Õé ¾ÃØ觹Õé¤èͤءѹãËÁè¹Ð ½Ñ¹´Õ¤èФ׹¹Õé Bye...Bye

 

 

 

 

¹ 12 .. 2552 23:22:38
ѧդ鹵
< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
à˹×èͨѧàÅÂÇѹ¹Õé [8243/0]