< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 
All Post(s)
23 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2551 [2395/0] 
23 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2551

12.13 ¹.

Çѹ¹Õéä»àÃÕ¹äÁè·Ñ¹

áÅéÇ¡çÂѧäÁèä´é¡Ô¹äÃàÅÂ

à´ÕëÂǨÐÍ͡仡Թ¢éÒǼѴ¡ÃÐà¾ÃÒËÁÙ¡Ãͺä¢èà¨ÕÂÇ·Õè˹ͧÁ¹

¡ÑºâÂà¡ÔÃìµ·Õè«×éÍÁÒ

áÅéÇÁ×éÍàÂ繡ç¨Ð¡Ô¹ºÔǵÕé´ÃÔ駤ì¢Ç´¹Ö§

¨Ò¡¹Ñ鹨ÐäÁè¡Ô¹äÃáÅéǹ͡¨Ò¡¹éÓáÅÐÂÒ

Çѹ¹ÕéàÅÔ¡àÃÕ¹á¤èÊÒÁâÁ§

à´ÕëÂǾÍàÅÔ¡àÃÕ¹  ¡ç«×éͺÔǵÕé´ÃÔ§¤ì¡Ô¹

áÅéÇ¡çä»ÍÍ¡¡ÓÅѧ¡Ò·Õè¿Ôµà¹ÊËÍÊÁØ´ÊÑ¡Êͧ¶Ö§ÊÒÁªÑèÇâÁ§

àÊÃç¨áÅéÇ¡ç«ÔµÍѾÊÑ¡ÊÒÁÊÔº·Õ

¨Ñ¡ÃÂÒ¹ÍÒ¡ÒÈÊÑ¡ 70 ·Õ

~¨Ò¡¹Ñé¹  ¨ÐàÅ蹤ÍÁ  ¨Ð·Óäà ¡çàÃ×èͧ¢êͧµÙ~

 

my.diarylove.com/memmories

¹ 23 .. 2551 12:19:48
ѧդ鹵