< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 
All Post(s)
<6> àÅ×Í¡¤º¤¹ [10860/0]
<5> ¾Ù´«éÓæ [185/0]
<4> µÒÁ㨤¹Í×蹺éÒ§¡ç´Õ [187/0]
<3> »ÃѺµÑǵÒÁʶҹ¡Òóì [178/0]
<2> à»Ô´ã¨ [248/0]
<1> à·èÒ¹Ñé¹àͧ [221/1] 
<6> àÅ×Í¡¤º¤¹

¤ÅØ¡¤ÅաѺ¤¹´Õ

¨ÐàÊÁ×͹˹Ö觡éÒÇà¢éÒä»ã¹àÃ×͹ºØ»ªÒµÔ·Õè»ÅÙ¡µé¹ËÅѹÎÑÇäÇé

¹Ò¹Çѹà¢éÒ¨ÐäÁèÃÙéÊÖ¡¶Ö§¤ÇÒÁËÍÁ

à¾ÃÒÐà¨éÒµÑǨЪغ¡ÅÔè¹ËÅѹÎÑÇâ´ÂäÁèÃÙéµÑÇ 

 

¤ÅØ¡¤ÅաѺ¤¹àÅÇ

¨ÐàÊÁ×͹˹Öè§ÍÂÙèã¹ÃéÒ¹¢Ò»ÅÒà¤çÁ

¹Ò¹Çѹà¢éÒ¨ÐäÁèÃÙéÊÖ¡¶Ö§¤ÇÒÁàËÁ繤ÒÇ

à¾ÃÒÐà¨éÒµÑǨÐÍÒº¡ÅÔè¹àËÁ繤ÒÇâ´ÂäÁèÃÙéµÑÇ

 

¢Í§·ÕèÇÒ§ÍÂÙèã¡ÅéÊÕá´§....¨Ðà»×é͹ÊÕá´§ 

¢Í§·ÕèÇÒ§ÍÂÙèã¡ÅéÊÕ´Ó.....¨Ð¡ÅÒÂà»ç¹ÊÕ´Ó

 

¢§¨×éÍ ©ºÑº »ÃÒª­ìªÒǺéÒ¹ 6:136

¹ 16 .. 2552 17:33:58
ѧդ鹵