love friends

......................ËÒ¡àÃÒÅͧ¶ÒÁµÑÇàͧÃÙéÇèÒ "ÃÑ¡¹Ñ鹤×ÍÍÐäÃ" .........................

ÍÒ¨ÁÕã¤ÃËÅÒ¤¹µÍºä´é áµè¡çÁÕËÅÒ¤¹·ÕèäÁèÊÒÁÒöµÍºä´é   "ÇèÒÃÑ¡¹Ñ鹤×ÍÍÐäÃ"

ÅͧÁÒÍèÒ¹¡Å͹¹ÕéÊÔ

ÍÒ¨¨Ð·ÓãËé¤Ø³à¢éÒ㨤ÇÒÁÃÑ¡

ã¹ÍաẺä´é§èÒ¢Öé¹

...................à¸Íà¤ÂÍè͹áͺéÒ§äËÁ...............

àÇÅÒ·Õ褹¢Í§ËÑÇ㨡ÅèÒǤÓÍÓÅÒÍÂèÒ¹Õé

à¸ÍªèǵÑÇàͧÍÂèÒ§äÃãËéÃÙéÊÖ¡´Õ

ªèǺ͡©Ñ¹****˹èÍ«Õà¾×èͨЪèÇÂÃÑ¡ÉÒã¨

########

ÂÍÁÃѺÇèÒ·Óã¨ÅÓºÒ¡

¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡ºÒ§ÍÂèÒ§ÂÒ¡¨ÐºÍ¡ä´éä´éáµèºèÁ¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡äÁèºÍ¡ã¤Ã

Áѹ¡ç¤§ªèÇÂä´éá¤è........äÁèµéͧ·ÃÁÒ¹

******************

¹ 18 .. 2549 20:19:41
 2 鹵
¡Å͹à¾ÃÒÐÁÒ¡àŤèÐ

ÍèÒ¹áÅéÇÃÙéÊÖ¡ in ÁÒ¡

ÇѹËÅѧ¡éÍ à¢Õ¹ÍÕ¡¹Ð¤èÐ

¨ÒµÔ´µÒÁµèÍä»

love love
à´×͹
  18 .. 2549 20:38:30
¤ÇÒÁÃÑ¡ÁÕËÅÒÂẺ à¾ÃÒÐáµèÅФ¹¨ÐÊÃéÒ§äÁèàËÁ×͹¡Ñ¹¹Ð

sasirin
19 .. 2549 11:38:53
< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
love friends [5049/2]