¹éÓµÒÅ˹éÒËÇÒ¹¨éÒ

Çѹáá¡Ñº¡ÒÃàÃÔèÁà¢Õ¹ä´ÍÒÃÕè ¡çµÍ¹·Õè¹éÓµÒÅÍÒÂØ 1¢Çº (àÃÔèÁ´Ùà»ç¹¼ÙéË­Ô§¢Ö鹺éÒ§áÅéÇ) ËÅѧ¨Ò¡·ÕèÁÕáµè¤¹·Ñ¡ÇèÒ Ë¹éÒàËÁ×͹à´ç¡¼ÙéªÒÂ

 ´ÙàËÁ×͹¹éÓ¹éÓµÒŨÐÁÑè¹ã¨àÊÕÂàËÅ×Íà¡Ô¹ÇèÒ Ë¹ÙÊÇ ¤×;ͺ͡ÇèÒÊÇ à¸Í¡çàÍÒ´Í¡¡ØËÅÒºÁÒÊÇÁäÇ麹ËÑǫЧÑé¹

¡ÇèÒ¨ÐÂÔéÁËÇÒ¹æ Ẻ¹Õéä´é µéͧËÅÍ¡Åè͡ѹ᷺áÂè ÊÒà˵عÐàËÃͤРẺÇèÒäÁè¶Ù¡ªÐµÒ¡ÑºµÒ¡Åéͧ¹Ð¤èÐ

 

¹ 30 .. 2550 22:05:16
ѧդ鹵
< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
¹éÓµÒÅ˹éÒËÇÒ¹¨éÒ [8603/0]