< ѹҤ 2560  
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
 
 
All Post(s)
[7641/0] 

ÍÔÍÔ Çѹ¹Õé໹Çѹ·Õèà¢Õ¹ä´ã¹àÇ纹Õé໹¤ÃÑé§áá  àÎé;ÃØ觹Õé¡éÍÊͺÅР äÁèÍÂÒ¡ÊͺàÅ äÁèÍÂÒ¡¨Òà¾×è͹ææææàÅ 

 

ÊØ´·éÒ¹Õé½Ò¡ºÍ¡à¾×è͹æ·Ø¡¤¹¹ÐäÁèÇèÒàÃÒ¨Òᡡѹä»ÍÂÙèËéͧã˹áµèàÃÒ¡éÍÂѧ໹à¾×è͹¡Ñ¹àËÁ×͹à´ÔÁ   Êèǹᡠá¾Áæ ªÑé¹¢Íâ·Éá¡ÇèÐ(¶Ö§áÁéÇèÒªÑé¨ÐäÁèäªè¤¹¼Ô´¡é͵ÒÁ)

 

 

¾ÍÅÐÇѹ¹Õéàà¤è¹Õé¡è͹ÇѹËÅѧÁÒÍѾäËÁè  (ä´ÂѧàÃÕºæÂѧäÁèä´éáµè§äÃàÅ à´ëǤèÍÂàÃÕ¹ÃÙéä»

¹ 06 .. 2550 22:12:42
ѧդ鹵