µØ꡵ҺéÒ

à»ç¹µØ꡵Ҩҡ§Ò¹ BIG ÍÕ¡áÅéÇ ..ÊÃØ»ÇèÒ»Õ¹Õé¹Í¡¨Ò¡¢¹«×éÍà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì¨Ò¡ÃéÒ¹à¨éÒ»ÃÐ¨Ó áÅéÇÂѧÁÕµØ꡵ҺéÒ¾èǧÁÒ¡ÍÕ¡à»ç¹â¢Â§ ËØ ËØ ...

µÑÇÊÕá´§¹Õè..¹Í¡¨Ò¡ºéÒáÅéÇÂѧà»ç¹½Õ´ÒÉÍÕ¡ ËØ ËØ ..¹èÒÃéÒ¡¡¡¡

µÑǹÕé¤èÍÂàËÁ×͹¤¹Ë¹èÍ ..áµè¤ÇÒÁ¨Ô§áÅéǾÕ褹¢Òº͡ÇèÒ ..  " «×éÍàËÍÐ ..¾ÕèÇèÒàËÁ×͹¹ÙëàÅÂà¹Õé  ... " Î×Í ..·Óä§´Õ µ¡Å§àËÁ×͹¨Ô§»èÒÇà¹Õé Î×Í ....( ¤Ø³¾Õèã¨ÃéÒ ... )

ÍÐäáѹ ..à¤éÒÍÍ¡¨ÐáºêÇ¡ÇèÒµÑé§àÂÍÐ !! ÎÖ ...( ÃÙ»»Ñ¨¨ØºÑ¹ÅèÒÊØ´ ËÅѧ¨Ò¡¡Ø´¼ÁÁÒà»ç¹·ÕèàÃÕºÃéÍÂáÅéÇ .. ÍÔ ÍÔ )

 

¹ 28 .. 2549 01:39:51
ѧդ鹵
< ѹҤ 2560  
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
All Post(s)
µØ꡵ҺéÒ [7801/0]