< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
Çѹ¹Õé ˹٠¤Ãº 5 à´×͹áÅéǤР[7460/10]
[300/3]
¤Ãº 2 à´×͹ ˹٩մÇѤ«Õ¹ ¤Ð [471/4]
[269/0]
˹٠¤Ãº 1 à´×͹áÅéǹФРÁÒ´Ù˹Ù⡹¼Á´Õ¡ÇèҤР[855/0]
ªÕÇÔµãËÁè¢Í§Ë¹Ù¤Ð [608/0]
Çѹ·Õè˹Ùä´éà¨Í˹éҤس¾èͤسáÁè [429/3]Çѹ¹Õé ˹٠¤Ãº 5 à´×͹áÅéǤÐ

Çѹ¹Õé ˹٠¤Ãº 5 à´×͹áÅéǤРÍǾÃãËé˹ٴéǹФР¤Ø³Åا ¤Ø³»éÒ

˹ÙÍÂÒ¡ â´¹ÍØéÁ ˹ÙÍÂÒ¡â´¹ÍØéÁ

àÁ×èÍäËÃè ¨ÐÍØéÁ«Ñ¡·Õ¹Ð ˹٤ب¹àÁ×èÍ»ҡáÅéǹÐà¹ÕèÂ

àÍÒ˹ٹÑè§Ã¶à¢ç¹ÍÕ¡áÅéÇ àÁ×èÍäËÃè¨ÐÍØéÁ«Ñ¡·Õà¹ÕèÂ

ÂÔéÁ˹ÙËÇÒ¹äËÁ¤Ð äÁèÍØéÁ«Ñ¡·Õ ¹éͧÍÔèÁàÍÁ àÁ×èÍÂáÅéǹР¤Ø³¾èͨêÒ ÍØéÁ·Õ«Ô

àÍÒ˹ÙÇÒ§äÇéã¹Ã¶ÍÕ¡áÅéÇ àÁ×èÍäËÃè ¼Á˹٨ТÖ鹫зÕà¹Õè ˹ÙäÁèÍÂÒ¡¼ÁàËÁ×͹¤Ø³¾è͹Р˹Ùà»ç¹¼ÙéË­Ô§¹Ð¤Ð

¤Ø³¾èÍ ÍØéÁ˹ÙáÅéÇàÂéææ ´Õ㨨ѧàÅ ÍØéÁäÇé ÍØéÁäÇé¹Ð¤Ð (ãÊèËÁÇ¡»Ô´¼ÁäÇé ˹ٴÙà»ç¹¼ÙéË­Ô§¢Öé¹äËÁ¤Ð)

¹ 12 .. 2549 23:06:36
 10 鹵
Your daugther is so cute na..but her face looks like you or PMoo? I can not recongnize na...Your daugther is so fat naja comparation with last 5 months ago when she was born.
Sukanya
  13 .. 2549 11:34:59
HBD ¹Ð¤Ð¹éͧÍÔèÁàÍÁ ·èÒ·Ò§¹éͧÍÒÃÁ³ì´Õ¹Ð¤Ð ¢ÍãËéâµäÇæ à»ç¹à´ç¡´Õ àÅÕ駧èÒÂ æ ¹Ð¤Ð
áÁè¹éͧÍÙë
13 .. 2549 14:19:29
âµäÇäǹФйéͧÍÔèÁàÍÁ Happy Birthday ¤èÐ
áÁè¹éͧʵҧ¤ì
13 .. 2549 16:09:15
ÂÔéÁä´é㨨ѧàÅÂà´ç¡¤¹¹Õé¹Õè´Õ㨴éǹФйéͧ¤Ãº 5 à´×͹áÅéÇà»ç¹à´ç¡´Õ¢Í§¤Ø³¾èͤسáÁè¹Ð¤Ð
nid
13 .. 2549 17:02:44
˹éÒ·ÐàÅ鹨ѧàŤèÐ .... ªÍº¨Ñ§¹èÒÃÑ¡ æ
ying
13 .. 2549 17:58:53
¹èÒÃÑ¡¨Ñ§àŤÐ....ÅÙ¡¤Ø³ÇÔºÙÅÂìà¹ÕèÂ
¾Õè¡Øé§
  13 .. 2549 21:20:49
¹èÒÃÑ¡´Õ¨Ñ§ ⪤´Õà¹ÍÐäÁèàËÁ×͹¾èÍ ÍÔÍÔ
¡Ô¨
14 .. 2549 22:09:46
Hi! Ann,

Your baby is so cute, she looks after you more than Moo. Nice skin and bue-*/

+-+Hi Ann and Nong Em-Am,

Your baby is so cute, she looks after you more than Moo. Nice skin and beautiful smile. :-) I will be back to Thailand on Feb so hope to see u and a little girl then. Anyway, don't forget to give my MaMa your home number so I can reach u and say " Hello" to Nong Em-Am. Jaa.. :-) Merry'X Mas and Happy New Year 2007. Khaa...June
  16 .. 2549 05:52:48
¾Õèá͹ ¹éͧÍÔèÁàÍÁ¹èÒÃêÒ¡ÁÒ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ she is so cute ><

finally, happy new year 2007 ka

wish you happiness everyday
Peach^^
  01 .. 2550 12:08:11
µ×è¹Áҿѹ¡çäÁèá»Ã§ ÂÔéÁ¤ØÂÍÒÃÁ³ì´Õ

ËéÒà´×͹ÂÒÂÊ͹àÃÕ¡ËÁÒä´éáÅéÇ

ÍÖ·Õ˹éÒËÑ¡à»ç¹ÂÒÂá¡àÅÂ

»ÕãËÁè¢ÍãËé¹éͧÍÔèÁàÍÁÊØ¢ÀÒ¾á¢ç§áç ÍÒÃÁ³ì´Õ àÅÕ駧èÒ äÁèÍé͹

ÂÒ´Ó
01 .. 2550 12:10:37