< ѹҤ 2560  
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
 
 
All Post(s)
[8262/0]
¾ÃØ觹Õé .. á¤èÇѹ¾ÃØ觹Õé .. [219/1]
ÁÒªéÒ .. Âѧ´Õ¡ÇèÒ äÁèÁÒ.. [301/0]
Good morning ^^ [202/1]
ËÒÂä» .. [180/0]
ÊØ¢ÊѹµìÇѹà¡Ô´ ... [278/1]
... [199/0]
á¤èáÇÐÁÒËҡѹ [207/0]
´Õ㨨ѧ áµè......... [227/1]
ÁÒ¡àËÅ×Íà¡Ô¹ [208/0]
ã¡Åé¨Ð¶Ö§àÇÅÒ [272/0]
à´ÔÁæ [206/0]
´Õ㨨ѧ [233/0]
àµçÁ·Õè..........ÊÙé ÊÙé.........ÊÙéµÒ [209/2]
ÅÒ¡è͹ [229/0]
äÁèàËÅ×ÍÍÐäÃàÅ [226/0]
¨Ôµã¨áÅФÇÒÁ¤Ô´ [302/0]
¡ÅÑÇ¡ÒÃà¨çº»Ç´ [235/0]
¤Ô´¶Ö§ÁÒ¡æææ [196/0]
¡Í´µÑÇàͧ [243/0]
ÍÔÍÔ...........¢Óæ [204/0]
ÃÙÊÖ¡´Õ [268/0]
¤ÇÒÁ¾Í´Õ [209/0]
¤Ô´¶Ö§ [194/0]
¤Ô´´´´´´ [240/0]
à¡Ô¹àÅ .. [208/0]
ÍÂèÒÅ×Á©Ñ¹ .. [183/0]
¾ÃØ觹Õé. .. [204/0]
.. DoN't PitY mE,, [220/0]
.. NormaL daY .. [194/0]
½¹µ¡ ·Ñé§Çѹ.. [164/0]
à¾×èÍÍÐäÃ?? [134/0]
¤ÇÒÁÇèÒ§à»ÅèÒ... [189/0]
äÁèÃÙé·ÓäÁ.. [176/0]
Where r u??.. [165/0]
.. TimE.. [333/0]
Up UP... [190/0]
¤¹ÅÐÁØÁ.. [226/0]
1st....DiaRy [163/0] 

 H a P p Y  B i R T H D a Y

¨Ô§æ áÅéÇ .. ©Ñ¹á·º¨ÐäÁè¨Óà»ç¹µéͧÍǾà ÍÐäÃàÅÂÊÔ¹Ð
¡çµÍ¹¹Õé ... ¤Ø³ÂÔéÁä´é â´ÂäÁèµéͧ¤Ô´¶Ö§¡Ñ¹ÍÕ¡áÅéÇ
¶éҩѹÂѧËǹ¡ÅѺä»ÁÒ¡ÁÒ .. ¡ç¤§·ÓãËé¤Ø³ÅӺҡ㨻èÒÇæ ,,

áµè©Ñ¹¡çÂѧ ÍÂÒ¡·ÓÊÔ觷ÕèÍÂÒ¡·Ó .. µÒÁ¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡µÑÇàͧÍÂÙè´Õ

ÊØ¢ÊѹµìÇѹà¡Ô´¹Ð¤Ð ^^

Happy All DayS,,
HapPy AlL Nights,,
HaPpY All MontHs,,
HaPPy AlL YeaRs,,

HaPpY BirtHDaY to U

 

 

¹ 04 .. 2550 08:27:34
ѧդ鹵