ã¡ÅéÊͺáÅéÇÅèÐ

àÍèÍ.......¤×Í...

ẺÇèÒæ Çѹ¹Õéä»Ê觧ҹÈÔÅ»ÐÁÒ

àÁ×èͤ׹¡ÇèÒ¨ÐàÊÃç¨ÍÐ

âµéÃØè§àÅÂàÃÒ

¤Ðá¹¹¹èÐËÃÍ....äÁèµéͧ¾Ù´¶Ö§

B+

àËÍàËÍ

¾ÃØ觹Õé¾èͨÐáÇÐÁÒËÒ·ÕèÁ.´éÇÂ

´Õ㨪Ժ!!!

Çѹ¹Õéà¨éÒËÁÒà¹èÒ໹äâͧÁѹ¡çäÁèÃØ

µÍ¹àÂç¹äÁè¤è;ٴ¤èͨÒ

¡Ñ´¡Ðã¤ÃÁÒ»èÒÇ¿Ðà¹Õè  àÊÕ§äÁèä¾àÃÒÐàÍÒ«ÐàÅÂ

àÂç¹¹ÕéäÍéῧäÍéà¡ëªÇ¹ä»á´¡àËÅéÒ»Ñè¹

ÍÂÒ¡ä»â¤µÃæàÅÂÍèÐ

áµè¹Ñ§ËÁÒà¹èÒÁѹºÍ¡ÇèÒ

"äÁèµéͧä»ä˹·Ñ駹Ñé¹"

äÍéàÃÒ¡ç´Ñ¹ä»ÊÑ­­Ô§ÊÑ­­ÒÇèÒ¨Ð໹¤¹´Õ«Ð´éÇ«Ô

à¾×èÍźÅéÒ§¤ÇÒÁ¼Ô´à¡èÒæ

àÎéÍ

¹éÓ¨ëÒ

Áѹ¼Ô´¾ÅÒ´ä»á¤è¹Ô´à´ÕÂÇ

¨Ð¨Ó½Ñ§ã¨ÍÐäùѡ˹ÒÅèШéÐ

¹Ò§ÊÒǹéÓ·Ô¾Âì

ËÁÒÁѧ¡Ã ¡Ð äÍéªéÒ§´ÒÇ

 

 

 

 

 

¹ 14 .. 2550 02:39:58
ѧդ鹵
< ѹҤ 2560  
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
All Post(s)
ã¡ÅéÊͺáÅéÇÅèÐ [7647/0]