< ѹҤ 2560  
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
All Post(s)
My baby [8240/3]
My baby 5 weeks [246/0]
My baby (confirmation) [266/0]
My baby [313/0]
My baby 4 weeks [235/0]
My baby 3 weeks and 5 days [356/0]
¡ÅѺàÁ×ͧä·Â [268/0]
Çѹ¹Õéà»ç¹Çѹ¤ÃºÃͺ·ÕèÊÒÁÕ¢Íáµè§§Ò¹ [364/0]
ÅØé¹ [304/0]
New Year eve 2008 [348/0]
Merry Christmas 2008 [303/0]
¤ÃÑé§áá¢Í§¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ÁÒͺٴҺÕé [289/1] 
My baby

Çѹ¹ÕéÃÙéÊÖ¡ÇèÒ·éͧµÖ§ÁÒ¡ ¢ÂѺäÇ仡ç»Ç´ áµàÃÒ¡çÂѧäÁèÁÕÍÒ¡ÒÃá¾éáµèÍÂèҧ㴠Çѹ¹ÕéªÑ觹éÓ˹ѡä´é 58 kg âÍéáÁèà¨éÒ ·ÓäÁ¹éä˹ѡ¢Öé¹àÃçǨѧ

¹ 05 .. 2552 19:02:35
 3 鹵
¤¹·éͧ¡çẺ¹ÕéÅФÐ

¹Ó˹ѡ¢Öé¹äÇ

nuujib
06 .. 2552 16:09:28
¢ÍáÊ´§¤ÇÒÁ´Õ㨴éǹФР·ÕèÁÕ¹éͧ »ÅèÍ»Øêº µÔ´»ÑêºàÅ ¹Õè»ÅèÍÂÁÒä´é Êͧ»Õ¡ÇèÒáÅéÇ ÂѧäÁèÁÒàÅ Î×Íæ
á¡éÇ
09 .. 2552 00:33:51
ÍÍ¡¡ÓÅѧ¡ÒÂàºÒæ ·Ò¹ÍÒËÒ÷ÕèÁÕ»ÃÐ⪹ì¹Ð¤Ðá¢ç§áçæ¨éÒ
Nii
10 .. 2552 02:56:08