< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
[Lyrics] Colorful - Japanese by YamaP [6420/4]
KAMENASHI KAZUYA [220/3]
AKANISHI JIN [156/3]
JIN - KAME - JUNNO [255/1]
The Best of KAT-TUN [1355/5]
PR.ARASHI IN THAILAND 2006 [224/1][Lyrics] Colorful - Japanese by YamaP

âÍÎÒâÂÐ âµÐ ¤Í¹¹Ô¨ÔÇÐ ÁԹЫÒÁÐ

ÊÒÇ¡ ¨Ùà¹ÕÂÃì·Ñé§ËÅÒ ¹´Õµé͹ÃѺ¤èÐ

¨ÐÇèÒä»áÅéÇ ÍØ¨Ô ÂѧäÁè¡ÅѺÁÒàÅ àÁ×èÍà´×͹·ÕèáÅéÇ(¡Ñ¹ÂÒ¹)

¤Í¹Ï¢Í§¤Ñ¹¨Ò¹Ô 8 ¡ç¨ºÅ§ÍÂèÒ§»ÃзѺ㨠áµèäÁèÁÕáÁéáµèà§Ò¢Í§ ÍØ¨Ô àÅÂ

¤Ô´¶Ö§ææææææ¨Õé¨Ñ§ÁÒ¡æææææææ

àÍÒËÅèÐÇѹ¹ÕéàÃÒàÍÒà¾Å§»ÃСͺÅФÃàÃ×èͧ ¹Ò«èÒ ·éÒà´ê¡á¹Ç ÁÒ½Ò¡¡Ñ¹ áµèà»ç¹µÑǤѹ¨Ôà¾ÕºàÅÂ

àÍÒäÇéà¨Í âÃÁѹ¨ÔáÅéǨÐàÍÒÁÒŧÍÕ¡·Õ¹Ð¤Ð

<ÀÒ¾¹ÕéÂÒÁоÕáµè§Ë­Ô§áÅéǹèÒÃÑ¡ÁÑ¡æàÅÂ>

山下智久 - カラフル 


誰か教えて どこに行けばいい?
誰か教えて 僕にできること
見上げれば雨 振り向けば壁
ただの景色さえ切なさを増す

夜明け前 一人きり あてもなく歩いても見つからない

何度答え探しても 考えるほどわからない
目に入る光を受けて 一歩ずつ歩いてみるか
月を見上げてみる

あの日あの時 奪われた鼓動
取り返すんだ 赤い情熱

あの黒い闇越えて つきまとう影さえも消してやる

見えないものに立ち向かう 希望・勇気手に入れろ
明日へ続く道のりを 一歩ずつ踏み出してみる
未来に祈るように

あの黒い闇越えて 探すんだ 無限の青い空

いくら探し続けても 答えなんてわからない
目に入る光を受けて 心のままに進むんだ
夜が明けてゆく

見えないものに立ち向かう 希望・勇気手に入れろ
明日へ続く道のりを 一歩ずつ踏み出してみる
未来に祈るように
月を見上げてみる
カラフルな世界へ

カラフルな世界へ

à¾Å§¹Õéà¾ÃÒÐÁÒ¡æàÅ¤РªÍºàÊÕ§¢Í§¾Õ¨Ñ§·Õè«Ùê´àÅÂ

àÁé¹..................àÁé¹.............ãËé´éǹШêÐ

ºÒ 享Ôà¤ÔÅ

¹ 02 .. 2549 13:52:13
 4 鹵
àÃÒ¡çªÍºÂÒÁоÕàËÁ×͹¡Ñ¹¨éÒ ÂÔ¹´Õ·Õèä´éÃÙé¨Ñ¡¹Ð¤Ð
ÂÙÁÔ
02 .. 2549 14:28:39
ÃÑ¡¾Õ¨Ñ§´éǤ¹¨ÃéÒ
0-0
02 .. 2549 14:29:23
LOVE KAT-TUN dayo!!!!
KAME
02 .. 2549 15:19:50
¹èÒÃÑ¡ÍèÒ ·Ñ駤¹àÁé¹·Ñé§ÂÒÁÐ
á¾Ã
02 .. 2549 18:05:30