< ѹҤ 2560  
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
All Post(s)
DATE : 7/09/07 [6193/2]DATE : 7/09/07

- -

DATE : 7/09/07

Hello ! every one ..

My name 's Bua . I'm 14  [Email clumsy_girlza@hotmail.com]

I study in Triamudomsuksa Patthanakarn sch. class 2

I want to your friend ..  nice to meet you .

Have a nice week for a long time .

Bye !

                                                                                                    

¹ 07 .. 2550 17:09:08
 2 鹵
Í×Á

Á×ÍäËÁèàËÁ×͹¡Ò¹
UÒUÃéÒ
  08 .. 2550 08:03:06
¹ÕèµÑÇàͧà¤éÒàÍÒà¾Å§Å§¡Ñ¹Âѧä§àËÃÍ

ÍÂÒ¡·Óà»ç¹ÁÑ駨ѧ

àÍÒÀҾŧ´éÇÂÊ͹˹è͹Ð

¨Øêºæ
nongpay
08 .. 2550 16:31:12