¤ÇÒÁÃÑ¡¹Õéà¾×èÍã¤Ã
"¡ÒÃÁÕã¤ÃÊÑ¡¤¹ÁÒãËéÃÑ¡ à¤éÒàÅèҡѹÇèÒ ¡çàËÁ×͹... ¡Ò÷Õèä´éªèÇÂàµÔÁàµçÁ ¨Ò¡¤ÇÒÁÇèÒ§à»ÅèҢͧªÕÇÔµàÃÒ... áµè¶éÒÁÕ¤ÇÒÁÃÑ¡áÅéÇ... ·ÓãËéàÃÒ Å×Á·Õè¨ÐÃÑ¡µÑÇàͧ µéͧÊÙ­àÊÕÂÍÐäúҧÍÂèÒ§... áÁéáµè¤ÇÒÁ½Ñ¹¢Í§µÑÇàͧ ...©Ñ¹¡çÁͧäÁèÍÍ¡àËÁ×͹¡Ñ¹ÇèÒ ¤ÇÒÁÃÑ¡¤ÃÑ駹Õé ¨ÐÊ´ãÊÊǧÒÁ ä´éÍÂèÒ§äÃ...ËÒ¡¤Ø³äÁèÃÙé¨Ñ¡ ¤ÓÇèÒÃÑ¡µÑÇàͧ¡è͹..."
¹ 11 .. 2552 05:24:20
 1 鹵
...¹Ñè¹ÊÔ..

àÁ×Íè¤ÇÒÁÃÑ¡à¢éÒÁÒ
àÃÒ·Ó·Ø¡ÍÂèÒ§à¾×èͤ¹·ÕèàÃÒÃÑ¡
ààµèàÃÒÅ×ÁÃÑ¡µÑÇàͧ

ààÁé¨ÐÃÙéÇèÒÁѹà»ç¹¡ÒáÃзӷÕèâ§è
ààµè¡çàµçÁã¨

ËÒ¡à¤éÒÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢

ààµèËÒ¡à¤éÒÃѺÃÙéºéÒ§¡ç¤§´Õ..
stangirl
11 .. 2552 19:55:19
< ѹҤ 2560  
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
All Post(s)
¤ÇÒÁÃÑ¡¹Õéà¾×èÍã¤Ã [20673/1]
¤ÇÒÁÃÑ¡·ÕèÁÕá¤è´éÒ¹à´ÕÂÇ [146/1]
·ÓäÁµéͧ¤Ô´¶Ö§ [172/1]