< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
¤Ô ´ ¶Ö § à · Í Ãì ¤ ¹ à ¹Õê Â à ·è «Ùé ´ !! [6207/0] 
¤Ô ´ ¶Ö § à · Í Ãì ¤ ¹ à ¹Õê Â à ·è «Ùé ´ !!

Ç Ò ¹ à ¹é  !! ¤Ô ´ ¶Ö § à · Í Ãì ¤ ¹ ¹Õé ¨Ñ § à Å Â

à Ã Ò ¨ Ò Áè Ò Â § Í Å ¡ Ò ¹ «Ñ ¡ ÇÑ ¹ ¨ Ò ´é Ò Â ÁÑé Â

à Ã Ò ¡é Í ÃÑ ¡ ¡ Ò ¹   Áè Ò Â ªè Ò Â Ë Ã Í ??

Í Â Ò ¡ ËÑé Â ¾Ù ´ Áè Ò Â Í Â Ò ¡ ËÑé Â § Í Å

¶é Ò à ¡Ô ´ Çè Ò º Í ¡ »Ñ  á Åé Ç à » § á º º ¹Õé

Ç Ò ¹ Ë ÅÑ § ¨ Ò Áè Ò Â º Í ¡ á Ã Ð ¹ Ð

 

 

 

¹ 17 .. 2550 18:29:35
ѧդ鹵