< ѹҤ 2560  
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
All Post(s)
à§ÕºàË§Ò [6894/1]
· ·ËÒÃÍ´·¹ [133/0]
ËÒ»ÒªҵÔàÈÉ [184/0]
[125/0]
ÈÒÅËÅÑ¡àÁ×ͧ [126/0]
it'Me ¨ÐºéÒ [104/0]
D D DaY [113/0]
HappY DaY [123/0]
FillinG up Full !!! [103/0]
ÅÍ ÅÍ¡Ãз§ [147/0]
Only oNe [102/0]
´Õáµè»Ò¡ [116/0]
àº×èÍ !! [164/0]
Çѹáá ! [134/0]
^ MeMoRY One ^ [127/0]
´ÕáÃéÇ áµèäÁè´Õ·ÕèÊØ´ [168/1]
I'm....F l aT [196/0]
llº¡ÃѺÁѹào§ [217/0]
à¡çºäÇéà¾×èÍÃÍà·Í *-* [211/0]
^..CoNFu$eD..^ [145/0]
^...CoNFu$eD [132/0]
CoNFu$eD [167/0]
(@_@) ? [154/0]
FRi$T $uccE$s !! [153/0]
¹ÕèáËÅйéÒ ´Ç§ã¨¢Í§àÃÒ ~* [230/1]
DiFFerence$ ~* [178/0]
FiLlinG up full [152/0]
My lover... [202/0]
( ^-^ )!!! [184/0]
¤ÇÒÁËÇѧ·ÕèÊǹ·Ò§ [200/0]
¤ÇÒÁËÇѧ·ÕèÊǹ·Ò§ [220/5]
¤ÇÒÁàËÁ×͹·ÕèᵡµèÒ§ [154/1]
¤ÇÒÁàËÁ×͹·ÕèᵡµèÒ§ [187/2]à§Õºà˧Ò

 

àÎéÍ !! àË§Ò æ àº×èÍ æ

 

¤Ô´¶Ö§ÍÕÁÙëàËÁç¹ (ªÔªÔ)

áËÇÐ æËÅÍ¡àÅè¹ »èÒǤԴ¶Ö§«Ñ¡Ë¹èÍ ÍÂÙ褹à´ÕÂÇʺÒÂã¨

( ÎèÒ ÎèÒ )

.............................................

 

Çѹ¹Õé¡éÍ¡ÅѺáÃÐ ÁèÐÇÒ¹Çѹà´ÕÂÇ¡éÍ㨨ТҴáÃÐ

 

·ÓäÃàÍëÍ àÍëÍ à´ë Í à´ëÍ»ÒÂËÁ´

 

˹éÒÁ×͵ÒÁÑÇÍÂèÒ§áç¡Ð¤¹¤¹¹Õé

ÁèÐÃÙéµÑÇàͧ¨ÒÁÒ¶Ö§¡ÕèâÁ§ ÇѹÕéö¤§µÔ´ÁÒ¡ÁÒÂÇѹÈØ¡ÃìÍÕ¡µèÒ§ËÒ¡

áµèÇѹ¹ÕéÂѧ§ÑÂàÃÒ¡é͵éͧ¡Ô¹¢éÒǾÃéÍÁ¡Ò¹à¹éÍ

ÇèÒáµè¶éÒµÑÇàͧ¡ÅѺºéÒ¹¡è͹¨Ò¡Ô¹ä´é§ÑÂàÅèÒ

 

¨ÒºÍ¡ãËé·ÕèºéÒ¹µÑÇàͧà¤éÒà»ç¹ËèǧµÑÇàͧ¨ÐáÂè

¶éÒà¤éÒÃÙéàÃ×èͧ...ÇèÒ...¾Ù´»´¡Ò¹à¹ÕéÂ

??????

¨ÒàÈÃéÒ¢¹Ò´ä˹

äÁèÍÂÒ¡¨Ð¤Ô´

áµè·Ø¡ æÍÂèÒ§Áѹ¡é͵éͧÁÕ·Ò§á¡éä¢áÃÐâÍ¡ÒÊàÃÔèÁµé¹ãËÁè¨Ô§ÁèÐ

ÍÂèÒ·ÓãË餹·ÕèÃÑ¡µÑÇàͧµéͧ¼Ô´ËÇѧÍÕ¡áÃСҹ

¾è§¹Õé¢ÍãËé⪤ ´Õ ´Õ ¹Ð¤Ñº

¹ 02 .. 2551 16:22:58
 1 鹵
"äÁèÍÂÒ¡µ¡à·Ã¹´ì" à¢Õ¹«Ð! http://bloggoo.com/
bloggoo
03 .. 2551 11:36:08