< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
à§ÕºàË§Ò [7088/1]
· ·ËÒÃÍ´·¹ [148/0]
ËÒ»ÒªҵÔàÈÉ [202/0]
[143/0]
ÈÒÅËÅÑ¡àÁ×ͧ [142/0]
it'Me ¨ÐºéÒ [118/0]
D D DaY [130/0]
HappY DaY [138/0]
FillinG up Full !!! [121/0]
ÅÍ ÅÍ¡Ãз§ [161/0]
Only oNe [117/0]
´Õáµè»Ò¡ [132/0]
àº×èÍ !! [182/0]
Çѹáá ! [149/0]
^ MeMoRY One ^ [142/0]
´ÕáÃéÇ áµèäÁè´Õ·ÕèÊØ´ [183/1]
I'm....F l aT [213/0]
llº¡ÃѺÁѹào§ [233/0]
à¡çºäÇéà¾×èÍÃÍà·Í *-* [225/0]
^..CoNFu$eD..^ [159/0]
^...CoNFu$eD [147/0]
CoNFu$eD [184/0]
(@_@) ? [170/0]
FRi$T $uccE$s !! [168/0]
¹ÕèáËÅйéÒ ´Ç§ã¨¢Í§àÃÒ ~* [245/1]
DiFFerence$ ~* [194/0]
FiLlinG up full [166/0]
My lover... [218/0]
( ^-^ )!!! [201/0]
¤ÇÒÁËÇѧ·ÕèÊǹ·Ò§ [218/0]
¤ÇÒÁËÇѧ·ÕèÊǹ·Ò§ [235/5]
¤ÇÒÁàËÁ×͹·ÕèᵡµèÒ§ [172/1]
¤ÇÒÁàËÁ×͹·ÕèᵡµèÒ§ [200/2]à§Õºà˧Ò

 

àÎéÍ !! àË§Ò æ àº×èÍ æ

 

¤Ô´¶Ö§ÍÕÁÙëàËÁç¹ (ªÔªÔ)

áËÇÐ æËÅÍ¡àÅè¹ »èÒǤԴ¶Ö§«Ñ¡Ë¹èÍ ÍÂÙ褹à´ÕÂÇʺÒÂã¨

( ÎèÒ ÎèÒ )

.............................................

 

Çѹ¹Õé¡éÍ¡ÅѺáÃÐ ÁèÐÇÒ¹Çѹà´ÕÂÇ¡éÍ㨨ТҴáÃÐ

 

·ÓäÃàÍëÍ àÍëÍ à´ë Í à´ëÍ»ÒÂËÁ´

 

˹éÒÁ×͵ÒÁÑÇÍÂèÒ§áç¡Ð¤¹¤¹¹Õé

ÁèÐÃÙéµÑÇàͧ¨ÒÁÒ¶Ö§¡ÕèâÁ§ ÇѹÕéö¤§µÔ´ÁÒ¡ÁÒÂÇѹÈØ¡ÃìÍÕ¡µèÒ§ËÒ¡

áµèÇѹ¹ÕéÂѧ§ÑÂàÃÒ¡é͵éͧ¡Ô¹¢éÒǾÃéÍÁ¡Ò¹à¹éÍ

ÇèÒáµè¶éÒµÑÇàͧ¡ÅѺºéÒ¹¡è͹¨Ò¡Ô¹ä´é§ÑÂàÅèÒ

 

¨ÒºÍ¡ãËé·ÕèºéÒ¹µÑÇàͧà¤éÒà»ç¹ËèǧµÑÇàͧ¨ÐáÂè

¶éÒà¤éÒÃÙéàÃ×èͧ...ÇèÒ...¾Ù´»´¡Ò¹à¹ÕéÂ

??????

¨ÒàÈÃéÒ¢¹Ò´ä˹

äÁèÍÂÒ¡¨Ð¤Ô´

áµè·Ø¡ æÍÂèÒ§Áѹ¡é͵éͧÁÕ·Ò§á¡éä¢áÃÐâÍ¡ÒÊàÃÔèÁµé¹ãËÁè¨Ô§ÁèÐ

ÍÂèÒ·ÓãË餹·ÕèÃÑ¡µÑÇàͧµéͧ¼Ô´ËÇѧÍÕ¡áÃСҹ

¾è§¹Õé¢ÍãËé⪤ ´Õ ´Õ ¹Ð¤Ñº

¹ 02 .. 2551 16:22:58
 1 鹵
"äÁèÍÂÒ¡µ¡à·Ã¹´ì" à¢Õ¹«Ð! http://bloggoo.com/
bloggoo
03 .. 2551 11:36:08