à͹¤Í¹àʺ

hi....

ÃêÒ¡¤ÃÙ¾Õèá¹¹ÁÒ¡ææä´Çѹ¹Õé¢ÍºÍ¡¡è͹ÇèÒ ¢ÍàªÔ­ªÇ¹à¾×è͹æÁÒàÃÕ¹¡Ð¤ÃÙ¾Õèá¹¹à͹¤Í¹àʺ àÃÒàͧàÃÕ¹µÍ¹áá¾ÍäÁèà¢éÒ㨠¶Í´ã¨àÅÂâ´´ áµèµÍ¹¹ÕéÍÔÍÔ ´Õ¨ÑÂáÅÐ à¢éÒã¨ÁÒ¡ÁÒÂÇèÒ¡ÒÃàÃÕ¹ÍÂØè·Õè¤ÇÒÁ¾ÂÒÂÒÁ

à´ÇÁÒà¢Õ¹ãËÁèáÁèàÃÕ¹äÇéá¤è¹Õé¹Ð¤êÐÁÕàÃ×èͧÁÒ¡ÁÒÂÁÒàÅèÒàËÍææ

¹ 13 .. 2551 20:55:44
ѧդ鹵
< ¹ 2561  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
All Post(s)
à͹¤Í¹àʺ [10103/0]
ªÕÇÔµ¨ÃÔ§¢Í§¡ÒÃàµÃÕÂÁ Ent'53 >>ÀÒáԨ¹ÕéµéͧÊÙé [429/0]