< ѹҤ 2560  
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
All Post(s)
{~ Çѹáá¢Í§¡ÒÃÁÕä´ÍÒÃÕè ~} [7972/0]{~ Çѹáá¢Í§¡ÒÃÁÕä´ÍÒÃÕè ~}

 ÊÇÑÊ´Õ "ä´ÍÒÃÕèàÅÔ¿"

        =>> ãªéàÇŹҹ¾ÍÊÁ¤Ç÷Õè¨ÐËÒ àÇçº ÊÑ¡àÇ纷Õè¨Ðà¢Õ¹ä´ä´é áµè¡ç¹Ò¹ÁÒ¡...

        =>> ÊØ´·éÒ·ÕèŧµÑÇ¡ç ·Õè¹Õè áËÅйР¤§à»ç¹à¾×è͹·Õè´Õ¢Í§àÃÒä´é´Õ (¤§äÁèá¾éÍѹ·ÕèáÅéǹÐ)

       =>> ä´éà¢Õ¹ãËÁèáÅéÇ µèÍ仹Õé¨ÐÊÑ­­ÒáÅéÇÇèÒ " ¨Ð¾ÂÒÂÒÁÍѾä´ÊÑ»´ÒËìÅÐ 3-4 ¤ÃÑé§ãËéä´é" 

      =>> µÍ¹¹ÕéÃÙéÊÖ¡´Õã¨ÁÒ¡ ÂѧäÁèà¢Õ¹ÍÐäÃÁÒ¡¹Ñ¡ËÃÍ¡ àÍÒà»ç¹ÇèÒ "½Ò¡à¹×éͽҡµÑÇ´éǤÃêÒ¿¿¿"

 

 

 

¹ 01 .. 2550 16:18:59
ѧդ鹵